Văn bản Giáo hội

18

Bến Tre: Thông báo V/v hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm

Bến Tre: Thông báo V/v hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm

      Căn cứ Thông báo số 251/TB-HĐTS  ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Để việc tấn phong Giáo phẩm theo đúng Hiến chương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre hướng dẫn thủ tục tấn phong …

Công văn V/v công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19

Công văn V/v công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________ Số:  068/CV-HĐTS V/v công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 trước diễn biến của đại dịch Covid – 19. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, …