Văn bản Giáo hội

18

Bến Tre: Thông báo thay đổi thời gian họp định kỳ Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh

Bến Tre: Thông báo thay đổi thời gian họp định kỳ Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh

Thừa lệnh chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.  Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bến Tre kính thông báo về việc thay đổi thời gian phiên họp định kỳ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh …

Bến Tre: Thông báo Phóng sinh Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản mùa Vu Lan Hiếu hạnh

Bến Tre: Thông báo Phóng sinh Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản mùa Vu Lan Hiếu hạnh

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư tôn đức! Kính thưa quý Phật tử! Căn cứ Kế hoạch phối họp giữa Ban Trị sự GHPGVN và Hội Thủy sản tỉnh Bến Tre ngày 29 tháng 7 năm 2022.Thực hiện theo tinh thần phiên họp ngày 09/7/2022 của Ban Từ …

Bến Tre: Thông báo về việc thuyết giảng nhân dịp Đại lễ Vu Lan PL.2566-DL.2022

Bến Tre: Thông báo về việc thuyết giảng nhân dịp Đại lễ Vu Lan PL.2566-DL.2022

    Thực hiện Thông bạch số 317/TB-HĐTS, ngày 28 tháng 7 năm 2022 và sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre. Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre thông báo đến Chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp Tỉnh, Ban Hoằng pháp …

Bến Tre: Thông báo về việc thủ tục hồ sơ chuẩn y nhân sự các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh

Bến Tre: Thông báo về việc thủ tục hồ sơ chuẩn y nhân sự các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh

Thừa lệnh chỉ đạo của Thượng tọa Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre: Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh kính thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni được dự kiến chuẩn y thành phần nhân sự tham gia các Ban ngành trực thuộc …

Bến Tre: Thông báo V/v hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm

Bến Tre: Thông báo V/v hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm

      Căn cứ Thông báo số 251/TB-HĐTS  ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Để việc tấn phong Giáo phẩm theo đúng Hiến chương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre hướng dẫn thủ tục tấn phong …

Công văn V/v công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19

Công văn V/v công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________ Số:  068/CV-HĐTS V/v công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 trước diễn biến của đại dịch Covid – 19. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, …