Bến Tre: Thông báo V/v các cơ sở tự viện thiết lập trai đàn cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 trong mùa Vu lan.

 

 

Thực hiện Công văn số 194/CV-HĐTS-VP1 ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN về việc các chùa, cơ sở tự viện GHPGVN thiết lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 trong mùa Vu lan.

Thực hiện công văn số 4825/UBND-KGVX ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong những ngày vừa qua dịch bệnh Covid-19 do biến chủng Delta làm lây nhiễm diện rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh với tốc độ nhanh làm cho số ca F0 tăng cao, số nạn nhân tử vong vì Covid-19 cũng tăng cao. Trong bối cảnh toàn tỉnh, đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, nên việc tổ chức tang lễ cho những người thân đã mất vì dịch bệnh Covid-19 của các gia đình, thân nhân đã không thể diễn ra theo tâm nguyện. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre. Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN huyện/thành phố hướng dẫn các tự viện:

1./ Không tổ chức tập trung đông người, nhất là ngày 14-15 tháng 7 âm lịch trách trường hợp dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và tôn giáo. Thực hiện đầy đủ theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

2./ Các thời khóa tụng niệm tại tự viện sẽ do trụ trì và Tăng Ni trong tự viện đảm trách, cơ sở tự viện trong tỉnh thiết lập trai đàn cầu siêu (tụng kinh Vu Lan trong tháng 7 AL) tiến linh cho các vong linh nạn nhân tử vong vì Covid-19 được siêu sinh Tịnh độ theo nghi lễ trang nghiêm, truyền thống văn hóa dân tộc. Phật tử không đến tự viện trì tụng, chỉ ở nhà tâm niệm trì tụng theo thời khóa của chư tăng ni tại trú xứ đã quy y.

3./ Ban Trị sự GHPGVN huyện/thành phố trong tỉnh hướng dẫn các cơ sở tự viện chùa có thờ tháp cốt, nhận tro cốt phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp tháp thờ tro cốt tiếp nhận miễn phí, thờ phụng trang nghiêm, quản lý chặt chẽ, có danh sách cụ thể các hũ tro cốt của các nạn nhân tử vong do Covid-19 trong thời gian này.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre kính thông tri đến Chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các ban ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện/thành phố, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh thực hiện nghiêm túc theo thông tri này.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre