Liên hệ

  • 11/3/2020
  • 1.317 lượt xem

Địa chỉ các thông tin liên lạc:
EMAIL: Chucnghiem1912@Ymail.com
https://www.facebook.com/chuc.nghiem.5

Văn phòng Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bến Tre & Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông:
– Chùa Viên Minh – số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

(*) Các trường bắt buộc nhập.