Video nổi bật

18
Lể trao giáo chỉ – Tấn phong giáo phẩm  
Lể trao giáo chỉ - Tấn phong giáo phẩm

Trực tiếp Phật giáo Bến Tre: Lể trao giáo chỉ – Tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư tại chùa Viên Minh.

Văn Nghệ Phật Giáo CHÙA PHẬT QUANG T BẾN TRE  
Văn Nghệ Phật Giáo CHÙA PHẬT QUANG T BẾN TRE

Văn Nghệ Phật Giáo CHÙA PHẬT QUANG T BẾN TRE. MỪNG NGÀY KHÁNH TẾ ÂN SƯ VIỆN CHỦ CHÙA PHẬT QUANG H BA TRI TINH BẾN TRE NGÀY : 08 – 12 – BÍNH THÂN