Bến Tre: Thông báo thay đổi thời gian Phiên họp Ban Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh định kỳ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bến Tre kính thông báo về việc thay đổi thời gian phiên họp Ban Thư ký BTS GHPGVN tỉnh định kỳ hàng tháng như sau:
– Ban Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre kính mời chư Tôn đức Tăng Ni Thư ký các Ban trực thuộc BTS tỉnh và BTS GHPGVN các huyện, thành phố trở về Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh tham dự phiên họp định kỳ vào lúc: 13h:30, ngày 06/03/2023.
– Ban Thư ký các Ban trực thuộc BTS tỉnh và BTS GHPGVN các huyện, thành phố, vẫn tiếp tục gửi “Báo cáo công tác Phật sự Quý I, năm 2023” về Ban Thư ký BTS GHPGVN tỉnh theo thông lệ.
Kính mời Chư tôn đức hoan hỷ tham dự đông đủ để phiên họp diễn ra thành tựu viên mãn. 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre.