Bến Tre: Thông báo tạm dừng họp định kỳ BTS GHPGVN tỉnh ngày 10/09/2020

Thừa lệnh chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre. 

Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre kính thông báo đến chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về việc họp định kỳ vào ngày 10 của mỗi tháng như sau:

1. Hiện nay tình hình dịch bệnh CoVid-19 đang bùng phát trở lại và phức tạp khó kiểm soát. Vì để bảo đảm sức khỏe chung cho mỗi người và hạn chế lây nhiễm từ cộng đồng, họp BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre vào ngày 10/09/2020 sẽ tạm dừng…cho đến khi có thông báo mới.

2. Ban Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thông báo:

– Ngày 06/09/2020, tạm dừng họp Ban Thư ký các Ban ngành trực thuộc tỉnh; BTS PG huyện, thành Phố.

– Chư Tôn đức đảm nhận nhiệm vụ Thư ký – vẫn phải gửi bảng báo cáo hàng tháng trước ngày 10/09/2020 về zalo Ban Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre kính báo..!

 Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre