Bến Tre: Thông bạch về việc đóng góp quỹ mua Vaccine phòng, chống dịch Covid-19