Bến Tre: Phật giáo Bến Tre và lãnh đạo các ban, ngành chúc tết chư tôn giáo phẩm HĐTS

Phật giáo Bến Tre và lãnh đạo các ban, ngành chúc tết chư tôn giáo phẩm HĐTS